Lillian Bondo

Jordemoder, Master of Public Administration og foredragsholder.

foto: Claus Boesen


Velkommen.


Det er blevet en passion for mig at fordybe mig i etiske og historiske emner, der berører jordemoderprofessionen og jordemoderlivet, og der er meget at dele fra mine mange år som klinisk jordemoder og som formand. 


Har I lyst til at høre mere om noget af det, jeg brænder for, så kommer jeg gerne og fortæller. 


FOREDRAG

I. Etik ved livets begyndelse

II. Jordemoderen i Danmark  og Norden

III. Kirken og jordemødrene

IV. Call the Midwife

V. Sammen vælger vi et tema

Hvor står debatterne om livets grundstene, familiedannelse og barnløshed? Hvad er tankerne og trangen bag ønskerne om fx assisteret befrugtning, hvad enten man er én eller to? Få lagt op til debat.

Hvad har nordiske jordemødre betydet for kvinders og børns overlevelse? 

Mange tænker, at lægekunsten reddede kvinder og børn - og det er en medvirkende faktor i nyere tid. Men tilbage i historien så det anderledes ud. Hør om den spændende historie bag jordemodervirksomhed i de nordiske velfærdssamfund.

Har jordemødre været et redskab for kirken mod kvinderne - eller ledsagere for kvinderne mod undertrykkelse. Kvindesynet i Danmarkshistorien - set med jordemoderøjne.

Kirken har haft øje for - og kontrol med - jordemødre op gennem historien. Hvordan så reformationens kirkelige myndigheder på jordemødre, og hvordan påvirker det kvindelivet?

Call the Midwife - den fantastiske serie fra BBC - følges verden over. Den er ikke kun hyggeligt eftermiddags-tv - den er fuld af store problemstillinger, der fyldte jordemødres arbejdsliv og stadig fylder. 

Hvordan var livet for danske jordemødre i 1950’erne og 1960’erne? 

Har I et særligt emne, som I gerne vil drøfte? - fosterdiagnostik, rugemoderskab, anonyme fødsler/babyluger - så ser vi på det!


Lillian Bondo

Jordemoder


Jeg er jordemoder, Master of Public Administration og foredragsholder.


Født i Odense i 1953 som det midterste af fem børn. Blev student i 71. Jeg er gift med Tage, vi har fire børn, og vi er bedsteforældre til fire. 


Da jeg var 31 år, var jeg nyuddannet jordemoder, havde fået de første to børn, og forud for jordemoderuddannelsen (81-84) havde jeg arbejdet med rengøring og som fabriksarbejder, samt læst tre år på RUC. 


Jeg blev valgt som formand for Jordemoderforeningen i 2001 efter 17 år i klinisk jordemoderarbejde, og i løbet af mine 18 år som formand har jeg også haft sæde i seks år i Det Etiske Råd. (2011 til 2016 inkl), samt rejst meget i tjenstlig sammenhæng. 


Som noget af det sidste i min periode som formand blev jeg i maj 2019 valgt som formand for Nordisk Jordmorforbund, NJF. 


Jeg har vedligeholdt kliniske færdigheder gennem jævnligt vagtarbejde, og efter fratræden som formand i september 2019 gik jeg tilbage til jordemoderarbejdet.


Det er blevet en passion for mig at fordybe mig i etiske og historiske emner, der berører jordemoderprofessionen og jordemoderlivet, og der er meget at dele fra mine mange år som klinisk jordemoder og som formand. 


Har I lyst til at høre mere om noget af det, jeg brænder for, så kommer jeg gerne og fortæller. 

Lillian Bondo

Jordemoder, Master of Public Administration og foredragsholder.

KONTAKT

Ring eller skriv, hvis du vil høre mere om mulige datoer, eventuelt andre emner og pris